Events

Belonging: Happiness in the City – public event

Do you belong? What gives you that feeling? How do others get a feeling of belonging? How can we help each other to feel we belong, more?

If you are interested in sharing your thoughts on these topics, pop along to this event and join in a colourful celebration of your differences from and connections to those around you. Through art, story-telling, music and food, this event brings together people from different backgrounds who are united by this physical place we share to ask: what else do we share? Can we be happy, together?

Take part in creativity, mayhem and fun with friends, old and new.

Saturday 12th November 2016 – 12-4pm  —  Trinity Centre, (In the old Trinity Methodist Church building), Four Elms Road/Piercefield Place (off Newport Road), Cardiff, CF24 1LE

This event is part of the ESRC Festival of Social Science (http://bit.do/ESRCFestival) and part of the Tlang Project (http://bit.do/tlang).

Find out more:

http://bit.do/Belonging1

http://bit.do/Belonging2

#esrcfestival   #socialcardiff  @TlangProject  @CardiffLangLaw

Everyone welcome!

 

Perthyn: Hapusrwydd yn y Ddinas

Ydych chi’n perthyn? Beth sy’n rhoi’r teimlad yna i chi? Sut mae pobl eraill yn cael teimlad o berthyn? Sut allwn ni helpu ein gilydd i deimlo ein bod ni’n perthyn mwy?

Dewch draw ac ymunwch â dathliad lliwgar o’r hyn sy’n eich gwahaniaethu a’r hyn sy’n eich cysylltu â’r bobl o’ch cwmpas. Trwy gelf, storïau, cerddoriaeth a bwyd, bydd y digwyddiad hwn yn dod â phobl ynghyd o wahanol gefndiroedd sydd wedi eu huno gan y lle ffisegol hwn yr ydym yn ei rannu, ac yn gofyn: beth arall ydyn ni’n ei rannu? Ydyn ni’n gallu bod yn hapus, gyda’n gilydd?

Cymerwch ran mewn creadigrwydd, anrhefn a hwyl gyda ffrindiau – rhai hen a newydd.

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd 2016 – 12-4pm – Canolfan y Drindod, (yn hen adeilad Eglwys Fethodistaidd y Drindod), Four Elms Road/Piercefield Place (oddi ar Heol Casnewydd), Caerdydd, CF24 1LE

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC (http://bit.do/ESRCFestival) ac yn rhan o Brosiect Tlang (http://bit.do/tlang).

Rhagor o wybodaeth:

http://bit.do/Perthyn1

http://bit.do/Perthyn2

#esrcfestival   #socialcardiff  @TlangProject  @CardiffLangLaw

Croeso i bawb!

Inksplott