Newyddion

Mae Ysgol Gynradd Baden Powell wedi ennill y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth drafod!

Gweloddy Gystadleuaeth Ysgolion Cynradd Yr Undeb Saesneg ddeg ysgol gynradd yng Nghaerdydd oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cyfres o ddadleuon a gynhaliwyd yn Ysgol Howells yn ddiweddar.

Cynrychiolodd disgyblion Blwyddyn 5 Baden Powell, Shane Dite, Zion Sinacanoo a Daniil Osipovs, gan ymgymryd â rolau’r holwr, y siaradwr a’r cadeirydd. 

Dywedodd y Pennaeth Ceri Gibbon;

“Gyda’r nod o annog meddwl yn gyflym ac adeiladu perthnasoedd, bu ein tîm yn trafod manteision disgyblion sy’n arwain gwasanaethau ysgol. Rwy’n falch iawn eu bod wedi gwneud cystal a’rgweithgaredd wedi hyrwyddo sgiliau siarad a gwrando gwerthfawr y maent yn eu defnyddio ar y diwrnod.

“Ar ôl dwy flynedd o weithgareddau cyfyngedig ac ychydig o ryngweithio ag eraill yn ystod y pandemig, roedd yn wych gweld rhieni, brodyr a chwiorydd a staff yn cefnogi’r digwyddiad.

“Diolch i Ysgol Howells am eu lletygarwch gwych, yn cludo ein disgyblion ac yn cynnal y digwyddiad.  Cawsom hwyl fawr a cherdded i ffwrdd gyda’r tlws ac roedd y wobr 1af yn fonws!”

Inksplott