Dan Sylw

Gwaith Gwella Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

O 10 Mai nes y clywir yn wahanol, mae’r cyngor yn cynnal gwelliannau i safle Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby, gan effeithio ar argaeledd sgipiau a chynhwysyddion.

Yn sgil y gwaith gwella hwn, ni fydd yn gallu derbyn yr eitemau canlynol yn Ffordd Lamby:

❌Batris y cartref/car

❌Sgriniau cyfrifiadurol/setiau teledu

❌Olew injan

❌Tiwbiau fflworoleuol

❌Oergelloedd/Rhewgelloedd ac eitemau trydanol mawr e.e. peiriannau golchi llestri

❌Cemegau cartref

❌Cyfryngau cymysg (llyfrau, cryno ddisgiau ac ati)

❌Paent

❌Plastrfwrdd

❌Rwbel

❌Tecstilau

❌Tetra Pak

❌Ôl ew llysiau

✔️Ein nod yw ail-agor y gwasanaethau hyn ddiwedd mis Mai.

Os oes gennych unrhyw un o’r eitemau hyn uchod, archebwch slot yng Nghanolfan Ailgylchu Clos Bessemer yn lle hynny.

Os ydych eisoes wedi trefnu slot ar gyfer yr eitemau hyn yn Ffordd Lamby gallwch ei ganslo a gwneud un newydd ar gyfer Clos Bessemer ar App Cardiff Gov neu’r wefan www.caerdydd.gov.uk/canolfannauailgylchu

Mwy yma.

Inksplott