Dan Sylw

Newidiadau i gasgliadau gwastraff o 1 Mehefin

Bydd eich casgliadau wythnosol ar gyfer deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd yn dychwelyd i’r arfer o ddydd Llun 1 Mehefin.

Nid yw eich diwrnod casglu yn newid (felly dal ar ddydd Iau i Sblot, Tremorfa a Waunadda).

Mae hynny’n golygu:

♻️ Bydd bagiau ailgylchu gwyrdd a gwastraff bwyd yn cael eu casglu o bob eiddo bob wythnos, gyda gwastraff bagiau du a gwastraff hylendid yn cael eu casglu bob pythefnos

❎ Bydd gwastraff gardd gwyrdd, casgliadau swmpus a’r treial gwydr yn dal i gael eu hatal hyd nes nodir yn wahanol

? Bydd casgliadau gwastraff gardd gwyrdd untro yn parhau i gael eu cynnal dros y penwythnos/au olaf ym mis Mai

♻️ Rydym yn bwriadu ailagor ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) yn Ffordd Lamby a Bessemer Close cyn gynted ag y bo modd.

Rydym wedi bod yn gweithio i ddiweddaru’r wybodaeth am y calendr i breswylwyr ym mhob rhan o’r wefan, ar ap Cardiff.Gov a BOBi (ein SgyrsBot).

Sylwer mai dim ond y tri chasgliad nesaf ar gyfer eich eiddo y mae’r calendrau yn eu dangos.

Ewch i www.caerdydd.gov.uk/casgliadau i weld y dyddiad casglu ar gyfer eich ardal chi.

Inksplott