Tag Archives: ysgol glan morfa

Bwriad i symud arwydd cyflymder yng nghanol palmant yn y Sblot

Felly, mewn theori, mae arwydd i arafu ger ysgol gynradd yn beth da, cywir? Nid pan mae wedi cael ei osod yng nghanol palmant heb adael unrhyw le ar gyfer pramiau, beiciau neu gerbydau symudedd i basio heb wyro’n agos at y ffordd! Neithiwr, roedd llawer o rwystredigaeth (a chryn dipyn o chwerthin) ar gyfryngau […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion, Sylw ar Y Sblot | Also tagged , , Leave a comment

Pryderon am newidiadau posib i ddalgylch Ysgol Glan Morfa

Mae cynigion i newid yr ysgol uwchradd ar gyfer dalgylch Ysgol Glan Morfa wedi achosi pryder i rai trigolion y Sblot, yn benodol sut bydd eu plant yn mynd i’r ysgol pan fyddant yn symud i fyny o’r ysgol gynradd. Mae trosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i Ysgol Gyfun Gymraeg […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , Leave a comment
Inksplott