Newyddion

Eisiau cael copi papur? Codwch gopi o ‘Newyddion Incsblot’ o ganolfan leol

Papur newydd am ddim ar gyfer y Sblot a gafodd ei lansio ym mis Rhagfyr 2017 yw Newyddion Incsblot. Argraffwyd 6,000 copi a’u dosbarthu o ddrws i ddrws ac i ganolfannau lleol:

 • Hyb STAR
 • Canolfan Oasis
 • Caffi Imperial
 • Canolfan Gymunedol STAR Moorland
 • Meddygfa Cloughmore
 • Luvly Grub
 • Rubicon Dance
 • Ysgol Uwchradd Willows
 • NISA Splott
 • CCHA
 • Cymunedau’r Gyntaf STAR

Os na dderbynioch chi gopi, gallwch chi lawrlwytho fersiwn PDF gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Ni fyddai Newyddion Incsblot yn gallu bodoli heb refeniw hysbysebu, felly diolch yn fawr i’r holl fusnesau, unigolion a grwpiau lleol a gefnogodd lansiad y papur newydd. Mae llawer o bobl y Sblot ar-lein, ond mae nifer nad sydd ar-lein hefyd, felly mae’n wych gallu rhoi blas ar y Sblot ar bapur a rhoi newyddion lleol yn nwylo pobl leol.

Golygydd: Lynne Thomas
Argraffydd: CN Newsprint
Rhifyn Nesaf: I’w gadarnhau

Os oes gennych chi stori neu os hoffech chi hysbysebu yn rhifyn nesaf Newyddion Incsblot, cysylltwch â: lynne.thomas@incsblot.co.uk

Cyfraddau hysbysebu:
1/4 tudalen – £70
1/2 tudalen – £110
1 tudalen llawn – £200
1 tudalen cefn llawn – £250

Fersiynau PDF Newyddion Incsblot:

Rhifyn 1 Newyddion Incsblot Gaeaf 2017

Inksplott