Tag Archives: Grant

Lansio Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i helpu sefydliadau lleol ddarparu gwasanaethau hanfodol

Sefydlwyd Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a chymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, wedi’u heffeithio gan bandemig y Coronafeirws. Yn bennaf, bydd y Gronfa’n darparu cymorth ar gyfer y canlynol (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr): gweithgareddau sy’n helpu pobl agored i […]

Posted in Clybiau a Chymdeithasau, Cymuned, Dan Sylw, Elusennau, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment
Inksplott