Tag Archives: covid 19

Ystadegau Covid Caerdydd Ar Gyfer Y Saith Diwrnod Diwethaf Mewn Perthynas â’r Sblot, Waunadda A Thremorfa

Bob dydd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth am ganlyniadau positif profion Covid-19 yng Nghymru.  Mae’r wefan yn caniatáu ichi chwilio am wybodaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol ac mae yna fap defnyddiol sy’n dangos achosion mewn wardiau unigol dros gyfnod treigl 21 diwrnod a saith diwrnod. Es i ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , Leave a comment

Lansio Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i helpu sefydliadau lleol ddarparu gwasanaethau hanfodol

Sefydlwyd Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a chymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, wedi’u heffeithio gan bandemig y Coronafeirws. Yn bennaf, bydd y Gronfa’n darparu cymorth ar gyfer y canlynol (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr): gweithgareddau sy’n helpu pobl agored i […]

Posted in Clybiau a Chymdeithasau, Cymuned, Dan Sylw, Elusennau, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment

Syniadau sut gallwn ni helpu ein gilydd yn ystod Covid-19

Mae hwn yn gyfnod anodd. Cyfnod brawychus. Cyfnod digynsail yn ein cenhedlaeth. Ond, os edrychwch chi yn ôl i’r gorffennol, mae pobl wedi wynebu rhai heriau enfawr ac wedi eu trechu. Mewn adegau anodd, y peth gorau amdanom yw ein gwydnwch, ein dyfeisgarwch a’n haelioni. Felly, beth am i ni edrych ar sut gallwn ni […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment

Newidiadau i gasgliadau sbwriel yn ystod cyfyngiadau COVID-19

Mae Caerdydd yn symud i drefn newydd wythnosol o gasglu gwastraff ymyl y ffordd a bydd yr holl wastraff cartref (ac eithrio gwastraff gardd) yn cael ei gasglu ar yr un pryd.  Bydd y diwrnodau casglu ar gyfer eich ardal yn aros yr un fath, ond mae’r ffordd y caiff gwastraff ei drin yn newid […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , Leave a comment
Inksplott