Tag Archives: oasis

CROESO AR OLWYNION; DEFNYDDIO BEICIAU I ROI ANNIBYNIAETH I FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES

Gall reidio beic gael effaith gadarnhaol fawr ar iechyd meddwl, a dyna pam mae Oasis Caerdydd wedi creu Seiclo Caerdydd #ShareToRepair; prosiect sy’n gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches i uwchgylchu beiciau a rhoi’r annibyniaeth iddynt archwilio eu dinas newydd. Canolfan gymorth a gwasanaeth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghaerdydd yw Oasis […]

Posted in Canolfannau, Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , Leave a comment

Y prosiectau parseli bwyd anhygoel yn y Sblot

Oherwydd y cyfyngiadau symud a hunanynysu nid yw Gwirfoddolwyr Cymunedol y Sblot wedi gallu gweithredu fel arfer, ond nid yw hynny wedi stopio’r tîm y tu ôl i’r mudiad hwn rhag darparu bwyd, teganau a chefnogaeth i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein hardal. Dywedodd un o’r aelodau a sylfaenodd y mudiad, […]

Posted in Canolfannau, Cymuned, Dan Sylw, Elusennau, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment
Inksplott