Tag Archives: Moorland

Wyneb newidiol Parc Moorland

Collwyd y gerddi ond mae’r parc yma i aros. A wyddoch chi fod Parc Moorland yn un o’r parciau a mannau gwyrdd sy’n cael eu diogelu gan Meysydd Chwarae Cymru am byth? Mae Parc Moorland, sydd wedi’i leoli ar waelod Stryd Castell Nedd / Stryd Abertawe wedi cael ei diogelu ers mis Mai 2014 fel […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , Leave a comment

Cyngor Caerdydd yn cwrdd i drafod dyfodol parciau yn y ddinas

Mae toriadau cyllideb ar y ffordd; a fydd gofyn ar breswylwyr i gyfrannu? Os ydych chi’n un o’r nifer o bobl yn y Sblot a Thremorfa sy’n mwynhau defnyddio mannau gwyrdd yr ardal, yna fe fyddwch yn awyddus i glywed yr hyn a drafodwyd yng nghyfarfod cabinet diweddar Cyngor Caerdydd. Trafodwyd sut i ddiogelu parciau […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment
Inksplott