Tag Archives: tremorfa

GWIRFODDOLWYR YN LANSIO MARCHNAD BWYD PRISIAU ISEL YN Y SBLOT

Bydd stondin marchnad cydweithredol bwyd wythnosol a lansiodd yn y Sblot yr wythnos hon yn galluogi preswylwyr i brynu cynhyrchion cartref a bwyd heb blastig yn bennaf am brisiau isel. Grŵp ymreolaethol o gymdogion o’r Sblot, Waunadda a Thremorfa yw’r Splo-Down Food Cooperative sydd wedi dod ynghyd i ddiwallu eu hanghenion bwyd eu hunain ar […]

Posted in Clybiau a Chymdeithasau, Cymuned, Dan Sylw, Digwyddiadau, Newyddion, Prosiectau | Also tagged , , , , , , , Leave a comment

TRYDAR YN NHREMORFA: YR AWR WYLLT SY’N YSGUBO CAERDYDD BOB WYTHNOS

Ers ei lansio ym mis Mehefin 2019, bob dydd Mawrth rhwng 7-8pm ar Twitter, mae #WildCardiffHour wedi gwahodd preswylwyr o bob rhan o Gaerdydd i rannu eu lluniau a’u straeon o’r mannau gwyrdd maen nhw wedi ymweld â nhw, a’r natur maen nhw wedi’i gweld. Wedi’i sefydlu’n wreiddiol gyda chefnogaeth UpRising Cymru yn 2019, nod […]

Posted in Dan Sylw, Digwyddiadau, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment

Ystadegau Covid Caerdydd Ar Gyfer Y Saith Diwrnod Diwethaf Mewn Perthynas â’r Sblot, Waunadda A Thremorfa

Bob dydd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth am ganlyniadau positif profion Covid-19 yng Nghymru.  Mae’r wefan yn caniatáu ichi chwilio am wybodaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol ac mae yna fap defnyddiol sy’n dangos achosion mewn wardiau unigol dros gyfnod treigl 21 diwrnod a saith diwrnod. Es i ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , Leave a comment

RHODDI PLANHIGION YR HYDREF AM DDIM I DRIGOLION Y SBLOT, WAUNADDA A THREMORFA

Mae’r mudiad lleol y Wiwer Werdd wedi ymuno â phlanhigfa Parc Bute i roddi planhigion yr hydref fel rhan o Ŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd ledled y ddinas. Ddydd Sadwrn 17 o Hydref, rhwng 10.30am a 12.30pm, byddant yn dosbarthu planhigion llysiau’r hydref a’r gaeaf am ddim ac yn eich helpu i barhau i dyfu […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion, Prosiectau | Also tagged , , , Leave a comment

Y SAFLEOEDD UN TORIAD ARFAETHEDIG AR GYFER PARC MOORLAND, PARC Y SBLOT A PHARC TREMORFA

Mwy o safleoedd ‘un toriad’ sy’n dda i beillwyr wedi’u cadarnhau i dri pharc yn y Sblot. Mae 2.6 hectar ychwanegol o barcdir yng Nghaerdydd yn symud at gyfundrefn torri gwair ‘un toriad’ sy’n fuddiol i beillwyr. Mae’r penderfyniad i leihau amlder torri gwair ar draws ardal sy’n cyfateb i faint 6 chae pêl-droed yn […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment

Dathlu gerddi ffrynt yn y Sblot

Mae prosiect garddio’r Sblot a Thremorfa, Tyfu Sgwrs y Stryd, wedi bod yn dathlu gerddi ffrynt blodeuog preswylwyr y mis Awst hwn. Cadwch lygad ar eu tudalennau Facebook a Twitter am y rhestr lawn o’u leoliadau o amgylch y Sblot, Tremorfa a Phengam Green ac am awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu chi i wneud y gorau […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion, Prosiectau | Also tagged , , Leave a comment

Syniadau sut gallwn ni helpu ein gilydd yn ystod Covid-19

Mae hwn yn gyfnod anodd. Cyfnod brawychus. Cyfnod digynsail yn ein cenhedlaeth. Ond, os edrychwch chi yn ôl i’r gorffennol, mae pobl wedi wynebu rhai heriau enfawr ac wedi eu trechu. Mewn adegau anodd, y peth gorau amdanom yw ein gwydnwch, ein dyfeisgarwch a’n haelioni. Felly, beth am i ni edrych ar sut gallwn ni […]

Posted in Cymuned, Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , Leave a comment

Ailddechrau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus ar gyfer rhai eitemau yn unig

Dychwelodd gwasanaeth casglu deunydd swmpus ar gyfer eitemau cyfyngedig ar Fehefin 1af. Gofynnwn i breswylwyr drefnu casgliad dim ond ar gyfer eitemau sy’n achosi anawsterau gwirioneddol i chi eu storio gartref. Mae’r casgliad gwastraff swmpus ar gyfer eitemau mwy, na fyddech yn gallu eu ffitio yng nghist eich car i ddod â nhw i’n canolfannau […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , Leave a comment

Cymru Gynnes: gwasanaeth am ddim yn y Sblot ac Waunadda yn helpu pobl i leihau eu biliau ynni

Yr wythnos hon, cafodd Incsblot sgwrs gyda Rachael o Cymru Gynnes, gwasanaeth a noddir gan Wales and West Utilities Cyf i helpu pobl leol gadw’n gynnes ac yn ddiogel yn eu cartrefi. Mae Rachael, Eiriolwr Ynni Cymunedol, yn gweithio yn ardal Caerdydd mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd a Gofal a Thrwsio i helpu cynifer o […]

Posted in Dan Sylw, Newyddion | Also tagged , , , , , Leave a comment
Inksplott